Adrian Chu & Associates | Horizon Real Estate
Adrian Chu
206 407 5452206 407 5452
logo-icon

Adrian Chu & Associates | Horizon Real Estate
Adrian Chu & Associates | Horizon Real Estate

Seattle Multi Family Real Estate Analysis

Seattle Real Estate Listings

Active Listings in Seattle

2823 62nd Ave SW Seattle, WA 98116
Photo of 2823 62nd Ave SW, Seattle, WA 98116 (MLS # 1148961)
0 beds 0 baths 2,200 sqft $799,000
9247 35th Ave SW Seattle, WA 92126
Photo of 9247 35th Ave SW, Seattle, WA 92126 (MLS # 1149506)
0 beds 0 baths 1,640 sqft $524,999
1417 Belmont Ave Seattle, WA 98122
Photo of 1417 Belmont Ave, Seattle, WA 98122 (MLS # 1149759)
0 beds 0 baths 7,489 sqft $5,750,000
3503 SW Seola Lane Seattle, WA 98146
Photo of 3503 SW Seola Lane, Seattle, WA 98146 (MLS # 1149701)
0 beds 0 baths 2,800 sqft $1,139,000
2003 NW 85th Street Seattle, WA 98117
Photo of 2003 NW 85th Street, Seattle, WA 98117 (MLS # 1146343)
0 beds 0 baths 2,630 sqft $750,000
3919 W Barrett St Seattle, WA 98199
Photo of 3919 W Barrett St, Seattle, WA 98199 (MLS # 1149205)
0 beds 0 baths 7,620 sqft $2,000,000
8613 Roosevelt Wy NE Seattle, WA 98115
Photo of 8613 Roosevelt Wy NE, Seattle, WA 98115 (MLS # 1148306)
0 beds 0 baths 2,100 sqft $899,950
730 N 85th St Seattle, WA 98103
Photo of 730 N 85th St, Seattle, WA 98103 (MLS # 1147901)
0 beds 0 baths $6,475,000
5511 25th Ave NE Seattle, WA 98105
Photo of 5511 25th Ave NE, Seattle, WA 98105 (MLS # 1142172)
0 beds 0 baths 5,060 sqft $1,985,000
1760 16th Ave S Seattle, WA 98144
Photo of 1760 16th Ave S, Seattle, WA 98144 (MLS # 1145937)
0 beds 0 baths 4,150 sqft $1,105,000
1916 14th Ave W Seattle, WA 98119
Photo of 1916 14th Ave W, Seattle, WA 98119 (MLS # 1145057)
0 beds 0 baths 1,850 sqft $995,000
4101 28th Ave SW Seattle, WA 98126
Photo of 4101 28th Ave SW, Seattle, WA 98126 (MLS # 1145121)
0 beds 0 baths 3,490 sqft $1,290,000
5310 8th Ave NW Seattle, WA 98107
Photo of 5310 8th Ave NW, Seattle, WA 98107 (MLS # 1144132)
0 beds 0 baths 2,675 sqft $1,288,000
806 N 46th St Seattle, WA 98103
Photo of 806 N 46th St, Seattle, WA 98103 (MLS # 1139422)
0 beds 0 baths 3,020 sqft $1,075,000
8053 Bagley Ave N Seattle, WA 98103
Photo of 8053 Bagley Ave N, Seattle, WA 98103 (MLS # 1138728)
0 beds 0 baths 2,790 sqft $939,000
3441, 3445 23rd Ave W, Unit ABC Seattle, WA 98199
Photo of 3441, 3445 23rd Ave W, Unit ABC, Seattle, WA 98199 (MLS # 1131920)
0 beds 0 baths 3,930 sqft $1,599,000
5614, 5616 NE 60th St Seattle, WA 98115
Photo of 5614, 5616 NE 60th St, Seattle, WA 98115 (MLS # 1129551)
0 beds 0 baths 3,500 sqft $1,650,000
8340 Wabash Ave S Seattle, WA 98118
Photo of 8340 Wabash Ave S, Seattle, WA 98118 (MLS # 1132633)
0 beds 0 baths 3,620 sqft $629,950
8700 2nd Ave NW Seattle, WA 98117
Photo of 8700 2nd Ave NW, Seattle, WA 98117 (MLS # 1128599)
0 beds 0 baths 2,330 sqft $799,950
138 30th Ave Seattle, WA 98122
Photo of 138 30th Ave, Seattle, WA 98122 (MLS # 1125350)
0 beds 0 baths 5,631 sqft $1,895,000
12250 Occidental Ave S Seattle, WA 98168
Photo of 12250 Occidental Ave S, Seattle, WA 98168 (MLS # 1125004)
0 beds 0 baths 2,560 sqft $448,800
6408 Phinney Ave N Seattle, WA 98103
Photo of 6408 Phinney Ave N, Seattle, WA 98103 (MLS # 1124079)
0 beds 0 baths 4,332 sqft $2,475,000
3002 Harvard Ave E Seattle, WA 98102
Photo of 3002 Harvard Ave E, Seattle, WA 98102 (MLS # 1120801)
0 beds 0 baths 5,600 sqft $2,650,000
826 NW 64th Seattle, WA 98107
Photo of 826 NW 64th, Seattle, WA 98107 (MLS # 1117201)
0 beds 0 baths 3,520 sqft $1,200,000
4554 Latona Ave NE Seattle, WA 98105
Photo of 4554 Latona Ave NE, Seattle, WA 98105 (MLS # 1081633)
0 beds 0 baths 3,580 sqft $1,470,000
2367 Hughes Ave SW Seattle, WA 98116
Photo of 2367 Hughes Ave SW, Seattle, WA 98116 (MLS # 1098400)
0 beds 0 baths 1,830 sqft $799,950
4725 5th Ave NE Seattle, WA 98105
Photo of 4725 5th Ave NE, Seattle, WA 98105 (MLS # 1095809)
0 beds 0 baths 2,620 sqft $949,999
1108 9th Ave W Seattle, WA 98119
Photo of 1108 9th Ave W, Seattle, WA 98119 (MLS # 1091867)
0 beds 0 baths $9,100,000
1530 Aurora Ave N Seattle, WA 98109
Photo of 1530 Aurora Ave N, Seattle, WA 98109 (MLS # 1086888)
0 beds 0 baths 4,948 sqft $2,675,000
5847 16th Ave S Seattle, WA 98108
Photo of 5847 16th Ave S, Seattle, WA 98108 (MLS # 1072112)
0 beds 0 baths 2,020 sqft $680,000
907 Belmont Ave E Seattle, WA 98102
Photo of 907 Belmont Ave E, Seattle, WA 98102 (MLS # 1023898)
0 beds 0 baths 2,750 sqft $1,495,000
4215 E Lynn St Seattle, WA 98112
Photo of 4215 E Lynn St, Seattle, WA 98112 (MLS # 1003562)
0 beds 0 baths 10,141 sqft $5,500,000
4812 46th Ave SW Seattle, WA 98116
Photo of 4812 46th Ave SW, Seattle, WA 98116 (MLS # 978433)
0 beds 0 baths 2,780 sqft $895,000
8600 Aurora Ave N Seattle, WA 98103
Photo of 8600 Aurora Ave N, Seattle, WA 98103 (MLS # 887848)
0 beds 0 baths 9,671 sqft $3,395,000
7856 Renton Ave S Seattle, WA 98118
Photo of 7856 Renton Ave S, Seattle, WA 98118 (MLS # 862321)
0 beds 0 baths 3,530 sqft $850,000

Sold Listings in Seattle

1423 N 45th St Seattle, WA 98103
Photo of 1423 N 45th St, Seattle, WA 98103 (MLS # 1140000)
0 beds 0 baths 2,690 sqft $1,250,000
3006 14th Ave W Seattle, WA 98117
Photo of 3006 14th Ave W, Seattle, WA 98117 (MLS # 1126119)
0 beds 0 baths 3,620 sqft $1,405,000
9043 35th Ave SW Seattle, WA 98126
Photo of 9043 35th Ave SW, Seattle, WA 98126 (MLS # 1124918)
0 beds 0 baths 9,880 sqft $2,200,000
7619 Linden Ave N Seattle, WA 98103
Photo of 7619 Linden Ave N, Seattle, WA 98103 (MLS # 1104246)
0 beds 0 baths 2,970 sqft $994,000
621 32nd Ave E Seattle, WA 98112
Photo of 621 32nd Ave E, Seattle, WA 98112 (MLS # 1122778)
0 beds 0 baths 2,457 sqft $1,123,000
934 Martin Luther King Jr Wy S Seattle, WA 98144
Photo of 934 Martin Luther King Jr Wy S, Seattle, WA 98144 (MLS # 1121998)
0 beds 0 baths 1,800 sqft $670,000
523 N 73rd St Seattle, WA 98103
Photo of 523 N 73rd St, Seattle, WA 98103 (MLS # 1121688)
0 beds 0 baths 3,110 sqft $940,000
5535 36th Ave NE Seattle, WA 98105
Photo of 5535 36th Ave NE, Seattle, WA 98105 (MLS # 1122456)
0 beds 0 baths 1,240 sqft $785,000
2726 Franklin Ave E Seattle, WA 98102
Photo of 2726 Franklin Ave E, Seattle, WA 98102 (MLS # 1121486)
0 beds 0 baths $1,625,000
516 27th Ave Seattle, WA 98122
Photo of 516 27th Ave, Seattle, WA 98122 (MLS # 1120121)
0 beds 0 baths 1,310 sqft $720,000
3622 Densmore Ave N Seattle, WA 98103
Photo of 3622 Densmore Ave N, Seattle, WA 98103 (MLS # 1111560)
0 beds 0 baths 1,860 sqft $700,800
1970 Harvard Ave E Seattle, WA 98102
Photo of 1970 Harvard Ave E, Seattle, WA 98102 (MLS # 1118355)
0 beds 0 baths 4,200 sqft $1,600,000
5906 28th Ave NW Seattle, WA 98107
Photo of 5906 28th Ave NW, Seattle, WA 98107 (MLS # 1116891)
0 beds 0 baths 2,880 sqft $1,100,000
8312 Wabash Ave S Seattle, WA 98118
Photo of 8312 Wabash Ave S, Seattle, WA 98118 (MLS # 1113084)
0 beds 0 baths 1,220 sqft $393,000
2529 Yale Ave E Seattle, WA 98102
Photo of 2529 Yale Ave E, Seattle, WA 98102 (MLS # 1117077)
0 beds 0 baths 3,894 sqft $2,600,000
1113 NW 62nd St Seattle, WA 98107
Photo of 1113 NW 62nd St, Seattle, WA 98107 (MLS # 1114787)
0 beds 0 baths 2,940 sqft $1,102,500
823 Nob Hill Ave N Seattle, WA 98109
Photo of 823 Nob Hill Ave N, Seattle, WA 98109 (MLS # 1114742)
0 beds 0 baths 2,400 sqft $1,285,000
438 24th Ave E Seattle, WA 98112
Photo of 438 24th Ave E, Seattle, WA 98112 (MLS # 1111499)
0 beds 0 baths 2,120 sqft $750,000
2529 Yale Ave E Seattle, WA 98102
Photo of 2529 Yale Ave E, Seattle, WA 98102 (MLS # 1112708)
0 beds 0 baths 3,894 sqft $2,600,000
9702 27th Ave NW Seattle, WA 98117
Photo of 9702 27th Ave NW, Seattle, WA 98117 (MLS # 1110494)
0 beds 0 baths 1,660 sqft $754,000
1202 E Denny Wy Seattle, WA 98122
Photo of 1202 E Denny Wy, Seattle, WA 98122 (MLS # 1109963)
0 beds 0 baths 2,620 sqft $1,020,000
5643 Brooklyn Ave NE Seattle, WA 98105
Photo of 5643 Brooklyn Ave NE, Seattle, WA 98105 (MLS # 1108494)
0 beds 0 baths 2,340 sqft $838,000
6710 Carleton Ave S, Unit A,B,C Seattle, WA 98108
Photo of 6710 Carleton Ave S, Unit A,B,C, Seattle, WA 98108 (MLS # 1106408)
0 beds 0 baths 4,540 sqft $1,110,000
801 NW 63rd St Seattle, WA 98107
Photo of 801 NW 63rd St, Seattle, WA 98107 (MLS # 1106395)
0 beds 0 baths 2,540 sqft $1,236,000
9016 18th Ave SW Seattle, WA 98106
Photo of 9016 18th Ave SW, Seattle, WA 98106 (MLS # 1104130)
0 beds 0 baths 1,680 sqft $475,000
1415 E Marion St Seattle, WA 98122
Photo of 1415 E Marion St, Seattle, WA 98122 (MLS # 1101117)
0 beds 0 baths 3,048 sqft $1,155,000
5214 17th Ave NE Seattle, WA 98105
Photo of 5214 17th Ave NE, Seattle, WA 98105 (MLS # 1101227)
0 beds 0 baths 6,590 sqft $1,710,000
630 NE 55th St Seattle, WA 98105
Photo of 630 NE 55th St, Seattle, WA 98105 (MLS # 1095835)
0 beds 0 baths 3,420 sqft $1,025,000
10360 51st Ave S Seattle, WA 98178
Photo of 10360 51st Ave S, Seattle, WA 98178 (MLS # 1095710)
0 beds 0 baths 1,500 sqft $325,000
136 28th Ave Seattle, WA 98122
Photo of 136 28th Ave, Seattle, WA 98122 (MLS # 1095547)
0 beds 0 baths 1,990 sqft $819,950
9035, A,B,C 17th Ave Sw Ave SW Seattle, WA 98106
Photo of 9035, A,B,C 17th Ave Sw Ave SW, Seattle, WA 98106 (MLS # 1095397)
0 beds 0 baths 4,950 sqft $1,450,000
2853 Thorndyke Ave W Seattle, WA 98199
Photo of 2853 Thorndyke Ave W, Seattle, WA 98199 (MLS # 1093996)
0 beds 0 baths 2,760 sqft $899,000
4267 Whitman Ave N Seattle, WA 98103
Photo of 4267 Whitman Ave N, Seattle, WA 98103 (MLS # 1094431)
0 beds 0 baths 3,280 sqft $1,158,400
2433 NW 61st St Seattle, WA 98107
Photo of 2433 NW 61st St, Seattle, WA 98107 (MLS # 1093608)
0 beds 0 baths 3,360 sqft $1,076,000
312 28th Ave S Seattle, WA 98144
Photo of 312 28th Ave S, Seattle, WA 98144 (MLS # 1089211)
0 beds 0 baths 5,508 sqft $1,595,000
1923 22ND Ave S, Unit 1,2,3 Seattle, WA 98144
Photo of 1923 22ND Ave S, Unit 1,2,3, Seattle, WA 98144 (MLS # 1091679)
0 beds 0 baths 4,200 sqft $900,000
701 23rd Ave E Seattle, WA 98112
Photo of 701 23rd Ave E, Seattle, WA 98112 (MLS # 1080643)
0 beds 0 baths 4,800 sqft $919,000
1214 E Fir St Seattle, WA 98122
Photo of 1214 E Fir St, Seattle, WA 98122 (MLS # 1084011)
0 beds 0 baths 2,910 sqft $1,195,000
1425 S Jackson St Seattle, WA 98144
Photo of 1425 S Jackson St, Seattle, WA 98144 (MLS # 1089113)
0 beds 0 baths 3,250 sqft $840,000
1803 S Weller St Seattle, WA 98144
Photo of 1803 S Weller St, Seattle, WA 98144 (MLS # 1087975)
0 beds 0 baths 3,600 sqft $1,255,000
264 E Boston St Seattle, WA 98102
Photo of 264 E Boston St, Seattle, WA 98102 (MLS # 1087037)
0 beds 0 baths 3,398 sqft $1,303,000
2821 14th Ave W Seattle, WA 98119
Photo of 2821 14th Ave W, Seattle, WA 98119 (MLS # 1088287)
0 beds 0 baths $1,900,000
1614 NW 85th St Seattle, WA 98117
Photo of 1614 NW 85th St, Seattle, WA 98117 (MLS # 1088084)
0 beds 0 baths 4,140 sqft $1,340,000
609 N 48th St Seattle, WA 98103
Photo of 609 N 48th St, Seattle, WA 98103 (MLS # 1083309)
0 beds 0 baths 1,000 sqft $640,000
3115 Queen Anne Ave N Seattle, WA 98109
Photo of 3115 Queen Anne Ave N, Seattle, WA 98109 (MLS # 1086217)
0 beds 0 baths 1,720 sqft $836,000
10317 Midvale Ave N Seattle, WA 98133
Photo of 10317 Midvale Ave N, Seattle, WA 98133 (MLS # 1086729)
0 beds 0 baths 4,245 sqft $1,710,000
2419 W Lynn St Seattle, WA 98199
Photo of 2419 W Lynn St, Seattle, WA 98199 (MLS # 1083188)
0 beds 0 baths 2,300 sqft $1,005,000
2265 12th Ave W Seattle, WA 98119
Photo of 2265 12th Ave W, Seattle, WA 98119 (MLS # 1076013)
0 beds 0 baths 3,960 sqft $1,910,000
352 NW 51st St Seattle, WA 98107
Photo of 352 NW 51st St, Seattle, WA 98107 (MLS # 1079994)
0 beds 0 baths 4,220 sqft $1,500,000
11541 Greenwood Ave N Seattle, WA 98133
Photo of 11541 Greenwood Ave N, Seattle, WA 98133 (MLS # 1081138)
0 beds 0 baths 25,914 sqft $5,400,000

Walk Score for SeattleSeattle School Data

Seattle School Districts

Seattle Public Schools
n/a
http://www.seattleschools.org
University Of Washington (17904)
n/a

Seattle Schools

Beverly Park Elementary At Glendale
PK-6, public
Cascade Middle School
7-8, public
Evergreen High School
9-12, public
Hilltop Elementary School
PK-6, public
Mount View Elementary School
PK-6, public
Southern Heights Elementary School
PK-6, public
White Center Heights Elementary
PK-6, public
http://www.hsd401.org/schools/wch/home.htm
Sea-Tac Occupational Skills Center
10-12, public
Bryn Mawr Elementary School
K-5, public
Campbell Hill Elementary School
K-5, public
Lakeridge Elementary School
K-5, public
http://www.rentonschools.us
Black River High School
9-12, public
Dimmitt Middle School
6-8, public
Adams Elementary School
K-5, public
http://www.seattleschools.org/schools/adams
Alki Elementary School
PK-5, public
Arbor Heights Elementary School
K-5, public
http://arborheightses.seattleschools.org
Mercer Middle School
6-8, public
Daniel Bagley Elementary School
K-5, public
http://www.danielbagley.com
Ballard High School
9-12, public
Beacon Hill Elementary School
K-5, public
Brighton Elementary School
PK-5, public
http://kinges.seattleschools.org/
Broadview-Thomson Elementary School
PK-8, public
http://broadview
Bryant Elementary School
K-5, public
http://www.bryantschool.org
Chief Sealth High School
10-12, public
Cleveland High School
9-12, public

Contact Me

Reviews

5madelineseattle

Adrian was referred me by a friend of mine who has worked with him before. He showed me several properties that were good deals - below market value and had great potential for appreciation. I was about to move forward with a purchase of a home; our offer... (more)

5jblmwashington

I am currently working with Adrian to look at homes in the JBLM area. Adrian is very familiar and highly knowledgeable with the market and what constitutes a good deal. So far, our focus has been on the Northwest Landing, Hoffman Hill, and Old Town Dupont... (more)

5seattleinvestor

Adrian is my broker. I am currently working with him on some investment purchases.
Mainly condomininums that are priced below market value and homes that we can fix and flip or land where we can build more. There are so many properties out there, it is... (more)

Review Adrian Chu on Zillow.com